Wat is Geestelijke Begeleiding?

Geestelijke begeleiding is een heel eigen vorm van levensbegeleiding, waarin alles van het leven ter spraken kan enlabyrinth mag komen. We zijn meer dan alleen lichaam en psyche.
Bij geestelijke begeleiding gaat men er van uit dat ook datgene wat ons bezielt (onze ziel) van wezenlijk belang is. Het (terug)vinden van datgene wat je echt bezielt in je leven is uitgangspunt bij geestelijke begeleiding.
Jouw levensloop en het verhaal dat je daarover vertelt staat centraal tijdens deze vorm van begeleiding.

Ben je op zoek naar zin, naar diepte, authenticiteit en echtheid in je leven en  voel je dat er meer is tussen hemel en aarde?

  • Mis je iets en ervaar je dat de zogenaamde grote vrijheid van maakbaarheid en zelfbeschikking  alsmaar meer benauwend in jouw leven werkt?
  • Raak je meer en meer verstrikt in onze individualistische en vaak egoïstische maatschappij?
  • Ben je het vele MOETEN in je leven moe zoals je waar moeten maken, iemand moeten zijn, moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen; succesvol moeten zijn, moeten functioneren en aan de eisen van gezinsleven, werk en samenleving moeten voldoen?

Vraag je je af

  • hoe om te gaan met innerlijke pijn, met innerlijke leegte, verlatenheid en verdriet, angst en onzekerheid?
  • Hoe om te gaan met een crisis in je leven?
  • Hoe om te gaan met spanningen, conflicten en stress in je leven?

Daar, waar je het niet meer weet is geestelijke begeleiding wellicht iets voor jou!

Geestelijke begeleiding is binnen de westerse Christelijke traditie een belangrijk element. Zij wordt reeds sinds de tweede eeuw na Christus, eerst door de woestijnmonniken en later ook door anderen in de praktijk beoefent en beschreven.
Juist in een tijd van fragmentatie en individualisering is geestelijke begeleiding bijzonder actueel, omdat zij een vorm is om je de innerlijke weg naar oorspronkelijke verbondenheid en heelheid te wijzen.

Geestelijke begeleiding is vooral gericht op dit innerlijke (zoek)proces.
Als geestelijk begeleidster pretendeer ik niet de weg te kennen of antwoord te hebben op alle vragen. Ik wil/kan en mag ook geen kant-en-klare oplossingen aandragen, want die bestaan niet.
Maar ik ga wél met je mee om je te helpen je eigen antwoorden te vinden en je eigen weg te gaan en opmerkzaam en gevoelig te worden voor je eigen geestelijke weg en mogelijk je relatie daarin met God, de Ander, de Liefde daarin.

 

Geestelijke begeleiding is een werk van liefde en vrijheid.

Het vraagt van mij als begeleidster en van jou als begeleide de bereidheid om eigen agenda's los te laten en toe te laten wat er nú is, of te laten gebeuren wat er nú wil gebeuren...
Elk samenkomen is nieuw en vraagt om openheid voor het onverwachte.

In een vrije ruimte van ontmoeting kun je het hebben over alles wat je bezig houdt.
Zo leer je onbevangen naar je leven te kijken zoals het is, en dit schept ruimte om de diepere laag van jezelf op het spoor te komen.

Je gaat je eigen geestelijke weg ontdekken die erop gericht is je naar je ware bestemming te brengen om zo

  • te komen tot goede keuzes;
  • levenssituaties te leren interpreteren
  • om de groeimogelijkheden vanuit God/Liefde te leren ontdekken

Heb je belangstelling voor individuele geestelijke begeleiding, neem dan gerust contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact met mij op.


 

 

Ga naar boven