levensbegeleiding / geestelijke begeleiding

Het leven is een reis van jezelf niet kennen naar bewustzijn, van verdeeldheid naar heelzijn,
van dwalen naar varen op je innerlijke kompas, van vastzitten naar vrijheid, van leegte naar zinvolheid,
van geslotenheid naar openheid en bloeien ...

Het is je eigen, heel unieke weg en alleen jij kunt hem gaan.
Maar soms kom je op een kruispunt te staan, en je vraagt je af: Waar naar toe? Of je verdwaalt op je weg, en weet het niet meer.
Welke kompas moet je gebruiken om in de juiste richting te gaan ...
Levensbegeleiding en geestelijke begeleiding willen helpen om met liefdevolle aandacht naar je leven te kijken zoals het is en de ontdekkingsreis aan te gaan naar een volop zinvol leven.

levensbegeleiding

De samenleving vraagt soms veel van je en stelt hoge eisen. De werkdruk is hoog, en er wordt van alle kanten aan je getrokken.
Je stelt je de vraag: Leef ik nog of wordt ik geleeft?
Heb jij soms ook het gevoel dat je iets zoekt maar je weet niet wat ? Of vraag jij je wel eens af: Waar doe ik het allemaal voor ?
Je bent misschien in een crisis, wilt meer en bewuster jouw eigen weg gaan, meer in je kracht gaan staan.    
Hoe moet je omgaan met de soms moeilijke situaties in je leven? Hoe omgaan met de stress en drukte, ziekte of eenzaamheid?    
Levensbegeleiding ondersteunt je in dit zoeken en in het zicht krijgen op wat jou in de weg staat om gelukkiger in het leven te staan en nieuwe stappen in de goede richting te zetten.


geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding kan je verder helpen op die weg door je  kwetsbaarheid leren te waarderen en in het mede op zoek gaan naar wat je overstijgt, naar sporen van het Goddelijke - naar spiritualiteit  in je leven.
Een geestelijk begeleider biedt je ruimte om je verhaal te vertellen en het in het licht te zien van een groter geheel.
‘Geestelijke begeleiding is op je innerlijk leven gericht en wil het ontdekken en gaan van een innerlijke weg bevorderen d.w.z. het verbinden van je dagelijks leven met iets wat ons mensen overstijgt - het transcendente, het goddelijke, God.
Het is een heel eigen, verdiepende vorm van levensbegeleiding, waarin alles van het leven ter spraken kan en mag komen. We zijn meer dan alleen lichaam en psyche.
Geestelijke begeleiding gaat  er van uit dat ook datgene wat ons bezielt (onze ziel) van wezenlijk belang is. Het (terug)vinden van datgene wat je echt bezielt in je leven is uitgangspunt bij geestelijke begeleiding.
Jouw levensloop en het verhaal dat je daarover vertelt staat centraal tijdens deze vorm van begeleiding. Het gaat dus niet alleen over gebed en meditatie, of over hoe 'gelovig' je wel of niet bent. Of je wel of niet naar de kerk gaat. Geestelijke begeleiding wil je ook niet 'bekeren' of in een bepaalde richting sturen.
Het gaat om jouw eigen innerlijke weg:
ervaar je een geraaktheid, die je een vermoeden geeft dat er méér is dan het materiële?
Een geraaktheid die je in beweging brengt, op zoek naar meer zin en betekeni, naar verdieping van jouw leven...
En wat wil je er dan mee ...?Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens.  

Een spirituele weg die niet tot het dagelijkse leven en tot de medemens leidt is een dwaalweg.  
Willigis Jäger

Ga naar boven