Geestelijke begeleiding is altijd (óók) levensbegeleiding!

Een spirituele weg
die niet tot het dagelijkse leven
en tot de medemens leidt is een dwaalweg.

(Willigis Jäger osb)

Geestelijke begeleiding is daarom ook het begeleiden van mensen met levensvragen en het verlenen van hulp aan mensen met levensproblemen.

Levensloop centraal
Jouw levensloop en het verhaal dat je daarover vertelt staan centraal. Existentiële vragen zoals: Wat is de zin van mijn leven?  Hoe ervaar ik zin in mijn leven? Hoe geef ik betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Voor welke keuzes op het terrein van gezin, werk, familie, gezondheid en ziekte, leven en dood word ik gesteld? En hoe maak ik hierin een goede keuze...
Geestelijke begeleiding gaat dus niet alleen over gebed en meditatie, of over hoe "gelovig" je wel of niet bent. Of je wel of niet naar de kerk gaat. Geestelijke begeleiding wil je ook niet 'bekeren' of in een bepaalde richting sturen. Het gaat om jouw eigen (geestelijke) levensweg.


Wat wel belangrijk is:

Hoe sta je in het leven? Mis je iets?
Ervaar je een geraaktheid, die je een vermoeden geeft dat er méér is dan het materiële?
Een geraaktheid die je in beweging brengt, op zoek naar meer zin en betekenis, naar verdieping van jouw leven... En wat moet of wil je er dan mee...?

 


Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens:

Het is een eigen vorm van levensbegeleiding: alles van het leven mag en kan tijdens de begeleiding ter sprake komen. Wij mensen zijn méér dan alleen psyche en lichaam. Onze ziel is eveneens van wezenlijk belang om tot een zinvol en gelukkig leven te komen.
Misschien heb je ook wel eens op één of andere manier een spirituele ervaring gehad, of iets van 'God ' ervaren. Of een ervaring, die je geraakt heeft en die je het gevoel heeft gegeven dat er iets als een mysterie van leven is, of draag je een 'gevoeld weten' in je hart, dat naar verwoording zoekt als wegwijzer tot een bewuster leven?

Wat biedt deze vorm van levensbegeleiding je?

Geestelijke begeleiding biedt je ruimte voor dialoog, waarin je eigen persoonlijke ervaringen onder woorden kunnen worden gebracht, bereflecteerd en onderscheiden kunnen worden om er sporen van het goddelijke in te (h)erkennen.

    Door  te ervaren dat er intensief en liefdevol naar je geluisterd wordt tijdens de begeleiding, kun je
  • uitdrukking  geven aan je diepste ervaringen
  • groeien in je persoon- en mens-zijn, in geloof, in hoop en in liefde.
  • je eigen talenten en mogelijkheden ontdekken en ontplooien
  • ontdekken, dat er een weg bestaat, die je leidt naar een innerlijk weten.

Je komt in contact met je innerlijke stem, die je de richting wijst naar je levensbestemming, dáár waar je waarachtig thuis bent.
Je ervaart een open ruimte van ontmoeting, waarin je innerlijke, spirituele weg ontdekt kan worden; een weg waarin je mag zoeken naar woorden, die nog niet gezegd kunnen worden.

Het zijn gesprekken over jouw leven in het licht van geloof of de zoektocht naar (dat) geloof.

  • Je leert met andere ogen naar de ervaringen van alledag te kijken als vindplaatsen van het Mysterie van het Leven / God / Liefde.
  • Je leert helder je levenservaringen te onderscheiden in leven-gevende en niet-leven-gevende ervaringen. Dit is wezenlijk om tot goede keuzes / beslissingen te komen wanneer die in jouw leven aan de orde zijn.

"De glorie van God is de volop levende mens."
(H. Irenaeus, 3de eeuw)
 
 

Neem contact met mij op.

 

Ga naar boven