Bezieling, Compassie en Inspiratie...

In alle eenvouddurf

 • zin en betekenis aan het leven kunnen geven
 • gehoor geven aan een verlangen naar rust en stilte om thuis te komen bij jezelf
 • de kracht van kwetsbaarheid (her)ontdekken
 • je kunnen verbazen over het wonder van de alledaagse dingen
 • met mildheid en liefde naar je leven kijken
  en je ervan bewust worden, dat je goed genoeg bent
  en dat je mag zijn zoals je bent
 • je eigen weg vinden naar en geïnspireerd en bezield leven en durven leven vanuit compassie en verbondenheid,
  in vrede met jezelf, anderen en de Ander

Als u zich hierin herkent, wil ik graag als uw mentor en coach voor uw levensvragen met u meegaan op de zoektocht naar een vervuld en bevrijd leven. Graag luister ik naar uw levensverhaal, naar wat er in u leeft en wat er in u tot leven wil komen. Er is ruimte voor zoeken en vragen, twijfel en zorgen, vreugde en verdriet. Alles mag er zijn. U bent welkom.

 

Claudia Theinert

 

 

Ga naar boven