gaandeweg

 

Ik ben medeoprichtster en lid van GAANDEWEG.

GAANDEWEG is een beroepsvereniging van geestelijk begeleiders.

Een geestelijk begeleider, toegelaten als lid van de vereniging, is gekwalificeerd en maakt met u heldere afspraken over de aard van de begeleiding, de rol die door u van hem of haar verwacht wordt, de duur, de frequentie, de kosten, die er mee gemoeid zijn en de evaluatie bij de beëindiging van het contact.

GAANDEWEG staat voor kwaliteit van werken. Dit is terug te vinden in de door de vereniging gehanteerde gedragsregels voor geestelijk begeleiders. Elk lid van GAANDEWEG verbindt zich tot deze standaard.

Ga naar boven