Logo LEVENSMOZAIEK

Mijn logo : Een mozaïek: kleurrijk, bestaande uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes.
Ze hebben verschillende vormen, zijn niet rond, maar kantig en gebroken. Het zijn eigenlijk allemaal kleine brokstukken. Op zichzelf stellen ze niet veel voor, maar in de handen van een ‘Kunstenaar’ worden ze samengevoegd tot een wonderlijk mooi geheel. Elk steentje vindt zijn plek, en  mag zijn zoals het is.
Zo ontstaat een kunstwerk uit gebrokenheid.

Dit mozaiek staat voor mij  symbool voor het leven. Het leven kent mooie en minder mooie momenten.  Er zijn momenten dat we het gevoel kunnen hebben dat ons leven alleen uit brokstukken bestaat. Soms kunnen wij in ons leven voor een hoop scherven staan en weten ons geen raad.
Het mozaïek staat er symool voor deze gebrokenheid niet te ontlopen, ze te omhelzen en als kans te zien om die mens te worden die we ten diepste zijn.

Menswording gebeurt in het aanvaarden van onze gebrokenheid. We weten ons vaak geen raad met al die stukjes die het leven ons aanreikt. Het lijkt nergens op te slaan. Het past in zijn weerbarstigheid niet in het beeld dat we van ons leven hebben of hoe we ons leven graag zouden willen zien.  Ontvang elk stukje dat het leven je aanreikt, welke kleur het ook mag hebben. Gooi niets weg omdat je denkt dat het toch waardeloos is. Vertrouw je toe aan het leven en ga op weg. Gaandeweg ontdek je: leven is licht én donker. Vreugde én pijn. Elk steentje is waardevol in het geheel en heeft zijn plaats. We mogen er zijn, als gewone en kwetsbare mensen.Wanneer we zo mens durven te zijn worden we tot kostbare kunstwerken van gebrokenheid.

Mijn logo heeft alle kleuren van de regenboog. Er mag géén kleur ontbreken. De kleur paars van het lijden, waaruit het rood van de liefde ontspringt. Dit rood neemt je mee naar binnen, naar het  diepste van je wezen, omgeven door  groen, de kleur van hoop, die je begeleidt op je weg  waar je meegenomen wordt door het geel van het licht.

Je kunt mijn logo ook van binnenuit lezen: je wordt geboren uit het rood van de Liefde, die je bemoedigt jouw weg te gaan, en die je begeleidt, door alles heen.

“Niets is tevergeefs, niets gaat verloren. Alles komt goed.”
(Julian of Norwich)

Deze Liefde (God) weet als een Kunstenaar raad met alle ‘brok’stukken van ons leven. Deze Liefde voegt ze samen tot een geheel en laat ze tot één geheel worden. Zo ontvangt het leven zijn straalkracht.

“We kunnen ons niet voorstellen
wat God uit de brokstukken van ons leven zou kunnen maken
wanneer we ze geheel aan Hem overlaten."
(Blaise Pascal)

 

Ga naar boven