BEZINNINGS - en inspiratiedagen 2019

SPIRITUALITEIT VANDAAG - betrokken blijven

4 zaterdagen doorheen het jaar  
(U kunt zich ook voor een enkele dag opgeven.)     

Het tijdschrift SPELING heeft zich in zijn uitgaves van 2016 gericht op actuele vragen als duurzaamheid, hoe omgaan met agresse, kwetsbaarheid en desorien-tatie. “Het gaat dus om betrok-kenheid, maar ook over de vraag hoe we betrokken kunnen en willen zijn, waar het hapert of misgaat, en door wie we ons graag laten inspireren.”
(redactie Speling, 2016|1).

DUURZAAMHEID? 

Wat betekent duurzaamheid in ons persoonlijk leven?
En wat zou een ‘spiritualiteit van de duurzaamheid’ in ons leven kunnen betekenen?
2 maart 2019

HOE OMGAAN MET AGRESSIE?

Agressie heeft zoveel gezichten. Wanneer is agressie een vorm van betrokkenheid
en een scheppende kracht? Hoe onderscheidt agressie zich van geweld?
Wanneer wordt het een vernielende kracht?
11 mei 2019

Desoriëntatie aandurven

De weg kwijt zijn, je ontheemd voelen,  het niet meer zien zitten.
Hoe gaat het verder met onze samenleving, onze wereld…
Kan desoriëntatie waar ik haar aandurf ook een kans zijn om dieper
op het spoor te komen wat nu écht belangrijk is in ons leven?  Wat kan een betrouwbare kompas zijn doorheen de onzekere tijden waarin we leven?
21 september 2018 

KWETSBAARHEID durven zien

“Ons leefmilieu is kwetsbaar, onze vrede is kwetsbaar, onze oriëntatie in het leven is kwetsbaar.”
(redactie Speling 2016|3)
Kwetsbaarheid hoort bij ons mens zijn en kan een open-barende kracht hebben wanneer wij haar durven zien en in ons leven durven toelaten.
9 november 2019  

Elementen van deze dagen

  • meditatieve opening en sluitingsviering
  • persoonlijke stille tijd
  • korte inleidingen
  • creatieve verwerking
  • deelmomenten
FOLDER
begeleidingClaudia Theinert en Johan Muijtjens
duur10.00 - 16.45 uur (vanaf 09.30 welkom bij koffie/thee)
kosten€ 35,- per bezinningsdag
(graag lunchpakket meebringen; voor koffie/thee, soep en toetje als ook een 
stuk vlaai in de namiddag wordt gezorgd.)
locatieProvincialaat v.d. Broeders van Maastricht
 Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht
meer informatie en/of aanmelding
Ga naar boven