Mensen die durven dromen en verlangen, leggen zich niet neer bij de ogenschijnlijk onveranderbare realiteit. Zij ontwerpen beelden van een toekomst, die de werkelijkheid overstijgt. Hierbij kan het verlangen een onvermoede kracht ontplooien

(naar Margot Käßmann).

Vier avonden waarin we  stilstaan bij

  • Ons verlangen naar een thuis
  • Ons verlangen naar vrijheid
  • Ons verlangen naar vrede
  • Ons verlangen naar liefde

Elementen van de avonden:
- Inspiratieve inleidingen
- Delen van wat in ons leeft
- Meditatieve opening en sluiting

Thema: VERLANGEN NAAR LEVEN

4 bezinningsavonden in de veertigdagentijd, telkens op een maandag

datum:
19 februari: Verlangen naar een THUIS
26 februari: Verlangen naar VRIJHEID

12 maart:     Verlangen naar LIEFDE
19 maart:     Verlangen naar VREDE

(begin: 19.30 uur; einde:21.30 uur)

De Veerigdagentijd wil ons helpen ons voor te bereiden op hét feest van het Leven: PASEN
Pasen ( lett. Doortocht ) wil zeggen:  door alle wederwaardigheden, vreugde en pijn heen tot een hogere kwaliteit van leven komen, ja, tot het meest waarachtige leven, dat alle dood overwint.
Pasen beantwoordt aan ons diepste menselijk verlangen naar leven.

In deze bezinningsavonden laten we ons inspireren door een boek van Margot Kässmann, een Duitse theologe, SEHNSUCHT NACH LEBEN.

Vier thema’s uit haar boek willen we bezinnend, vierend  en delend met elkaar uitdiepen en zo aan deze Veertigdagentijd een rijke inhoud geven.

FOLDER

kosten: € 10,- per avond

locatie:
bezinningscentrum'Onder de Bogen'
St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht
www.onderdebogen.nl

voor meer informatie en/of opgave

 

Ga naar boven