"In stilte luisteren
naar het Woord
dat tot mij spreekt
over het geheim
dat mijn leven draagt
en over de weg die ik moet gaan."

PERSOONLIJK BEGELEIDE RETRAITES 

Een moment om jezelf te hervinden, te herijken. Een moment om keuzes in je leven te overwegen.

Gedurende de retraite trekken we samen op in stilte. In dit stille samenzijn zoeken we Gods aanwezigheid en stellen we ons leven in het licht van zijn betrouwbare Liefde.  De persoonlijke stille overweging en het gebed, waarin ieder afzonderlijk zoekt naar de weg, die God met hem of haar wil gaan, staan centraal.
Er zijn geen gezamenlijke inleidingen.
Iedere deelnemer heeft een eigen begeleid(st)er, met wie je dagelijks een gesprek kunt hebben om te reflecteren op de ervaringen en de voortgang van de retraite.

Er is volledige stilte in huis, ook tijdens de maaltijden.
Viermaal per dag komt de groep samen: voor een eenvoudige morgendienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed en een korte dagsluiting.

Je kunt zelf aangeven door wie je begeleid wilt worden en we proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
(begeleiding ook mogelijk in Duits en Engels).

persoonlijk begeleide retraite
in Steyl

 datum: 5 februari - 12 februari 2018
(begin: 16.00 uur; einde: 10.00 uur)

locatie:

Heilig Hart Klooster
Zusterstraat 20, 5935 BX Steyl

retraiteteam:
Claudia Theinert, Riene Lomme,
Jacqueline Breed, Winfried Timmers en Johan Muijtjens

FOLDER

kosten: € 695,-

Geestelijke Oefeningen
in Maastricht


 datum: 25 juli - 3 augustus 2018
(begin: 18.00 uur; einde: ca. 10.00 uur)

 locatie:
bezinningscentrum 'Onder de Bogen'
St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht

retraiteteam:
Claudia Theinert, mw. Marijke Meinesz,
p. Walter Ceyssens, br. Wiggert Molenaar


FOLDER

meer informatie en/of aanmelding  

kosten: € 640,-

persoonlijk begeleide retraite
in Steyl

datum: 1 oktober - 8 oktober 2018
(begin: 16.00 uur; einde: 10.00 uur)

locatie:
Heilig Hart Klooster
Zusterstraat 20, 5935 BX Steyl

retraiteteam:
Claudia Theinert, Riene Lomme, Jacqueline Breed, Winfried Timmers
en Johan Muijtjens

FOLDER

meer informatie en/of aanmelding  

kosten:
€ 695,00

Ga naar boven