INSPIRATIEWEEKEND
op weg naar Kerstmis

OM DEEL TE KUNNEN NEMEN AAN DIT WEEKEND IS I.V.M. CORONA EEN qr-CODE VEREIST. 

VERLANGEN NAAR TOEKOMST

We leven in een tijd van toenemende onzekerheid. De corona pandemie laat ons zien dat we de regie van ons leven niet alleen in eigen handen hebben. 
Hoe gaan we om met datgene wat naar ons toekomt ...?
Durven we stil blijven staan, goed te kijken en te luisteren naar wat dit alles voor ons leven betekent, waartoe deze situatie ons misschien uitnodigt?
Zou het kunnen zijn dat we in dit NU, de concrete situatie zoals ze is, nieuwe, onverwachte wegwijzers ontvangen naar een goede toekomst?
Ons niet laten bepalen door angst en verwarring, maar staande blijven, kracht puttend uit ons verlangen naar toekomst.
Dit is tegelijkertijd hetgeen Kerstmis ons belooft: een goede, onverwachte toekomst. Midden in een tijd van donker en onrust kan het opeens gebeuren,
dat er nieuw leven geboren gaat worden - daar waar mensen blijven verlangen en verwachten. Midden in de nacht van ons niet meer weten.
Niet alleen 2000 jaar geleden, maar ook vandaag, in ons eigen leven.
Dit weekend nodigt uit om hierbij stil te blijven staan. Hoe kijken we naar onze wereld, naar ons leven ...? Zijn we nog in contact met ons diepere verlangen, ons aanvoelen,
dat er iets is dat groter is dan we zelf, dat alles overstijgt en tegelijkertijd heel dichtbij is. Dat verwondering wekt, dat ons raakt, ontroert, soms even ...

Elementen van dit weekend

  • meditatieve vieringen
  • tijd voor persoonlijke reflectie
  • korte inleidingen
  • creatieve verwerking
  • voldoende tijd voor ontspanning
  • mogelijkheid voor een begeleidingsgesprek
  • deelmomenten

praktische informatie

BegeleidingClaudia Theinert
Johan Muijtjens
Datumvrijdag, 10 december - zondag, 12 december 2021
begin: 17.30 uur; einde ca. 14.30 uur
Kosten€ 240,-
Locatiebezinningscentrum Onder de Bogen
St. Servaasklooster 14
6211 TE Maastricht
www.bijonsonderdebogen.nl         
Ga naar boven